CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA

D’acord amb allò establert a l’article 16 dels Estatuts de la Germandat, la Junta Directiva ha acordat celebració de l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper dia 27 de juny de 2021, diumenge, a les 10:00 h. en primera convocatòria i a les 10:30h. en segona convocatòria, a l’església de Sant Miquel del Pla.

S’hi tractaran els següents punts:

ORDRE DEL DIA

  • 1. Benvinguda del President.
  • 2. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assembles General.
  • 3. Lectura i aprovació de la Memòria anual de l’any 2020 de la Germandat.
  • 4. Lectura i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2020
  • 5. Lectura i aprovació del pressupost per al present exercici 2021
  • 6.Presentació i aprovació del projecte de Consolidació estructural de la coberta central de Sant Miquel del Pla.
  • 7.Elecció i renovació de càrrecs directius segons l’article 24 dels estatuts de la germandat. Una vegada constituïda la Junta Electoral, s’informarà del corresponent calendari electoral establert.
  • 8.Tractament i votació, si escau, de propostes presentades a la Junta Directiva segons el procediment establert a l’article 17 dels estatuts de la Germandat.
  • 9.Torn obert de paraules.

Tarragona, a 13 de març de 2021

Marta Arroyo Jaume Saez

Secretaria President

A %d bloguers els agrada això: