JUNTA DIRECTIVA DE LA REIAL GERMANDAT DE JESÚS NATZARÈ

 • Consiliari: Mn. Ignasi Durany.
 • President: Sr. Ferran Torner.
 • Vicepresident: Sr. Adolf Quetcuti.
 • Secretari: SrAlejandro Penalba.
 • Tresorer: Sr. Jordi Josep Barba.
 • Vicesecretari: Sr. Carles Llorach.
 • Vicetresorer: Sr. Ricard Tatay.
 • Vocal Secció Maries: Sra. Roser Lambea.
 • Vocal Secció Aspirants: Sr. Roger Tatay.
 • Vocal: Sra. Blanca Serres.
 • Vocal: Sr. Andreu Muñoz.
 • Vocal : Sr. Joan Hernández.
 • Vocal: Sr. Josep Maria Sans.
 • Vocal: Sra. Maria Quetcuti.
 • Vocal: Sra. Marina Llorach.
 • Vocal: Sr. Antoni Cacho.
 • Vocal: Sr. Jordi Figueras