Comunicat de la junta electoral de la Reial Germandat de Jesús Natzarè

El president de la junta electoral, Joan Anton Martí, comunica que segons el reglament electoral i al no rebre cap reclamació, queda proclamada l’única candidatura presentada per Ferran Torner Solé per les eleccions de la junta directiva de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.

Els membres que formaran part de la nova junta directiva de la germandat son:

 • Vice president: Adolf Quetcuti Ferrer
 • Secretari: Alejandro Penalba Sánchez
 • Tresorer: Jordi Josep Barba Soliano
 • Vice secretari: Carles Llorach Rius
 • Vice tresorer: Ricard Tatay Ribes
 • Vocal d’activitats: Blanca Serres Marco
 • Vocal de patrimoni: Andreu Muñoz Virgili
 • Vocal de portants: Joan Hernández León
 • Vocal de banda: Josep Maria Sans Magarolas
 • Vocal de comunicacions: Maria Quetcuti Ferrer
 • Vocal de xarxes socials: Marina Llorach Salvadó
 • Vocal de manteniment: Antoni Cacho Pallarès
 • Vocal secció de Maries: Roser Lambea Mor
 • Vocal d’aspirants: Roger Tatay Rovirosa
 • Vocal primer: Jordi Figueras Ximenis
 • President: Ferran Torner Solé

Eleccions de la RGJN


La junta electoral i després de revisar les possibles reclamacions ha aprovat el cens definitiu a les eleccions de la germandat.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA

D’acord amb allò establert a l’article 16 dels Estatuts de la Germandat, la Junta Directiva ha acordat celebració de l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper dia 27 de juny de 2021, diumenge, a les 10:00 h. en primera convocatòria i a les 10:30h. en segona convocatòria, a l’església de Sant Miquel del Pla.

S’hi tractaran els següents punts:

ORDRE DEL DIA

 • 1. Benvinguda del President.
 • 2. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assembles General.
 • 3. Lectura i aprovació de la Memòria anual de l’any 2020 de la Germandat.
 • 4. Lectura i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2020
 • 5. Lectura i aprovació del pressupost per al present exercici 2021
 • 6.Presentació i aprovació del projecte de Consolidació estructural de la coberta central de Sant Miquel del Pla.
 • 7.Elecció i renovació de càrrecs directius segons l’article 24 dels estatuts de la germandat. Una vegada constituïda la Junta Electoral, s’informarà del corresponent calendari electoral establert.
 • 8.Tractament i votació, si escau, de propostes presentades a la Junta Directiva segons el procediment establert a l’article 17 dels estatuts de la Germandat.
 • 9.Torn obert de paraules.

Tarragona, a 13 de març de 2021

Marta Arroyo Jaume Saez

Secretaria President

El Silenci | Presentació de l’opuscle 2021 | RGJN23 de Març a les 19:30h, des de l’esglèsia de Sant Miquel del Pla.

A %d bloguers els agrada això: