En breu començaran a l’Església de Sant Miquel del Pla els assajos de
la Banda de Gaites, Cornetes i Timbals, així com també de la Banda
Infantil de la Germandat, i molt especialment enguany de les cornetes
dels nostres infants.

Tot i que la Bandes estan ja complertes, tots els aspirants (que tinguin
entre 6 i 16 anys, per a la infantil) i germans natzarens que vulguin
formar-ne part, han de remetre un correu electrònic a
directiva@jesusnatzare.org, tenint en compte que s’ensenya a tocar el
timbal, la corneta i també la gaita.

Advertisements